הופפאן לבסון

Hopefawn הוא אלוף מסור של איכות הסביבה ושיתוף הוגן של משאבי כדור הארץ שלנו. הופפאן כותב על המאבקים האישיים שכולנו עוברים כדי לתקן מבפנים ועל הדרכים שבהן אנו עומדים לצדק באמצעות ביחד.
התמכרות היא אסקפיזם. אחיזה בנטייה מאפשרת לנו לברוח מהחיים, מהעבודה, ממוות, מבעיות כלכליות, ממערכות יחסים ומכל צרות ...
Translate »